{{Title}}

{{Content}}

{{DatePublished}}

SHËRBIMI I SHFRYTËZUEYVE

122

kontakt@telekom.mk

QASJE E SHPEJTË DERI:

Operatorët vendas

Me porositë onlajn dërgesë falas e marrëveshjes dhe pajisjes deri në shtëpinë e shfrytëzuesve