{{Title}}

{{Content}}

{{DatePublished}}

SHËRBIMI I SHFRYTËZUEYVE

122

kontakt@telekom.mk

QASJE E SHPEJTË DERI:

Operatorët vendas

Programi më i madh për lojalitet – Klubi im me përfitime më të mëdha për shfrytëzuesit