{{Title}}

{{DatePublished}}

{{Content}}
Соопштение до акционерите на Македонски Телеком АД – Скопје со право на дивиденда за 2010 година