{{Title}}

{{Content}}

{{DatePublished}}

SHËRBIMI I SHFRYTËZUEYVE

122

kontakt@telekom.mk

QASJE E SHPEJTË DERI:

Operatorët vendas

T-Home me projeksione të futbollit më të mirë drejtpërdrejt në qendrën e Shkupit