{{Title}}

{{Content}}

{{DatePublished}}

SHËRBIMI I SHFRYTËZUEYVE

122

kontakt@telekom.mk

QASJE E SHPEJTË DERI:

Operatorët vendas

Regjistrimi i gazetarëve

Më shumë
U mbajt mbledhja e bordit të drejtorave të Makedonski Telekom SHA - Shkup dhe të T-Mobile Maqedoni.