{{Title}}

{{Content}}

{{DatePublished}}

SHËRBIMI I SHFRYTËZUEYVE

122

kontakt@telekom.mk

QASJE E SHPEJTË DERI:

Operatorët vendas

Zgjedhet auditori i çertifikuar për vitin 2009 dhe anëtarët e rinj të Bordit të Drejtorëve