Numër i shkurtuar

Thirrjet drejt numrave të shkurtuar dhe shërbimeve urgjente

  • Çmime pa TVSH
  • Çmimet me TVSH
Shërbimet urgjente Çmimi për minutë biseë
192 - Policia 0 den.0 den.
193 - Shërbimi i zjarrëfikësve 0 den.0 den.
194 - Ndihma e shpejtë 0 den.0 den.
195 - Qendra për menaxhimin me kriza 0 den.0 den.
Numrat e shkurtuar Çmimi për minutë biseë
120 - Kontakt qendra për shfrytëzues afaristë 0 den.0 den.
122 - Kontakt qendra për shfrytëzues privatë 0 den.0 den.
126 - Njoftim për telegrame dhe ftesa çmimi për biseda nacionaleçmimi për biseda nacionale
185 - Koha e saktë 2 den./thirrje2,36 den./thirrje
188 - Informacione për numra telefonik në rrjetin e Telekom-it 33,89 den./thirrje 39,99 den./thirrje
190 - Kontakt qendra e Agjencisë për komunikime elektronike 0 den.0 den.
196 - Shërbimi për ndihmë në rrugë çmimi për biseda nacionaleçmimi për biseda nacionale
197 - Drejtoria e doganave 0 den.0 den.
198 - Drejtoria për të hyra publike 0 den.0 den.
199 - Ministria e punëve të brendshme 0 den.0 den.
15 ххх numra të shkurtuar çmimi për biseda nacionaleçmimi për biseda nacionale

Kompenzimet për numrat e shkurtuar dhe për numeracion

  • Çmime pa TVSH
  • Çmimet me TVSH
Kompenzimi mujor për dhënien e numrit 15xx / 15xxx / 13xxx
*

Mundësi për pagesë deri 12 këste

Numër pesëshifror 15xxx,13ххх 14.400 den.16.992 den.
Kompenzimi mujor 150 den.177 den.
Kompenzimi vjetor për dhënien e numrit 05ххx
*

Mundësi për pagesë deri 12 këste

- për një numër 12.240 den.14.443 den.
- për seri prej 10 numrave 110.160 den.129.989 den.
Verzioni desktop