Numri falas – Numër i gjelbër 0800

Përafroni shërbimet tuaja te shfrytëzuesit

Me shërbimin Numri i gjelbër 0800, ndërmarrjet mund t'ju sigurojnë informacione shfrytëzuesve të fundit në lidhje me produktet dhe shërbimet e tyre, përmes numrit të dhënë 0800 XXXXX.
Thirrjet drejt këtij numri janë falas për thirrësit dhe tërë trafikun e paguan ndërmarrja-shfrytëzues i shërbimit numri i gjelbër 0800.

  • Çmime pa TVSH
  • Çmimet me TVSH
Kompenzimet
Kompenzimi vjetor për dhënien e numrit 08ххx
*

Mundësi për pagesë deri 12 këste

2.880 den.3.398 den.
Месечен надомест 1.199 den.1.415 den.
Çmimi për bisedë Çmimi për minutë
Çmimi për thirrje nga të gjitha rrjetat mobile dhe fikse 2,9 den/minutë3,4 den/minutë
Verzioni desktop