Office Call tarifa të reja për shfrytëzuesit afaristë

Çmime pa TVSH

Tarifa të reja të volitshme për linjë telefonike fikse:

 • Biseda të pakufizuara fikse dhe mobile, barazim (përputhje) të përmbajtjeve si në portfolion Magenta 1 Business
 • Model i ri zonal i thjeshtëzuar për biseda ndërkombëtare: Fqinjësi, Ballkan, Evropë dhe Botë, model zonal i njejtë si në portfolion Business për shërbime mobile dhe Magenta 1 Business

Office Call S

 • Biseda të pakufizuara në rrjetin e Telekom

Office Call M

 • Biseda të pakufizuara drejt të gjithë rrjetave

Office Call L

 • Biseda të pakufizuara drejt të gjithë rrjetave
 • 50 min drejt rrjetave ndërkombëtare


 • Çmimet vlejnë për linjë fikse telefonike me një kanal folës.
 • Çmimi për kanal folës plotësues është 200 denarë në muaj.
 • Pakoja me shërbime plotësuese (identifikimi, thirrje në pritje dhe ridrejtim) është i përfshirë në parapagesë.

Të gjithë çmimet janë pa TVSH.

Çmime me TVSH

Tarifa të reja të volitshme për linjë telefonike fikse:

 • Biseda të pakufizuara fikse dhe mobile, barazim (përputhje) të përmbajtjeve si në portfolion Magenta 1 Business
 • Model i ri zonal i thjeshtëzuar për biseda ndërkombëtare: Fqinjësi, Ballkan, Evropë dhe Botë, model zonal i njejtë si në portfolion Business për shërbime mobile dhe Magenta 1 Business

Office Call S

 • Biseda të pakufizuara në rrjetin e Telekom

Office Call M

 • Biseda të pakufizuara drejt të gjithë rrjetave

Office Call L

 • Biseda të pakufizuara drejt të gjithë rrjetave
 • 50 minuta drejt rrjetave ndërkombëtare


 • Çmimet vlejnë për linjë fikse telefonike me një kanal folës.
 • Çmimi për kanal folës plotësues është 236 denarë në muaj.
 • Pakoja me shërbime plotësuese (identifikimi, thirrje në pritje dhe ridrejtim) është i përfshirë në parapagesë.

Të gjithë çmimet janë me TVSH.

Çmime për biseda

Pako për biseda ndërkombëtare
  çmime pa TVSH çmime me TVSH
Biseda drejt rrjetave tjera mobile për Pako S 5,40 den. 6,37 den.
Biseda drejt rrjetave tjera fikse për Pako S 1,00 den. 1,18 den.
Zona të reja ndërkombëtare çmime pa TVSH çmime me TVSH
Fqinjësi 20 den. 23,60 den.
Ballkan 30 den. 35,40 den.
Evropë 40 den. 47,20 den.
Botë 50 den. 59,00 den.

Rregullat e shfrytëzimit

 • Oferta është në dispozicion për të gjithë shfrytëzuesit e ri dhe ekzistues duke nënshkruar kontratë për 1, 2 vite dhe për kohë të pacaktuar.
 • Për bisedat e pakufizuara vlen politika e shfrytëzimit të drejtë (fer) prej 150 orë në muaj. Nëqoftëse shuma mujore e bisedave e tejkalon nivelin e asaj që është përfshirë në pako, bisedat faturohen me çmim prej 1,00 denar për bisedë drejt rrjetave fikse dhe 5,40 denarë për bisedë drejt rrjetave mobile.
 • Bisedat e përfshira nuk kanë të përfshirë thirrjet drejt numrave special 188, 142xxx, 0500xxx etj. të cilët faturohen me çmime të rregullta.
 • Pas tejkalimit të bisedave të përfshira drejt rrjetave ndërkombëtare fikse dhe mobile, bisedat faturohen sipas modelit të ri për biseda ndërkombëtare me 4 zona: Fqinjësi, Ballkan, Evropë dhe Botë.
Verzioni desktop