Македонски Телеком АД – Скопје согласно техничките расположливи капацитети обезбедува и останати услуги за пристап до инфраструктурата по барање од операторите на јавна комуникациска мрежа и давателите на јавна комуникациска услуга.

Вашите барања за конкретната услуга, дополнителни информации и појаснувања испратете ги на е-маилот на Деловниот Центар за Домашни Оператори на Македонски Телеком АД – Скопје : dcbc@telekom.mk

Десктоп верзија