Pagesa nëpërmjet bankomatit

Shërbimi është në dispozicion 24 orë në të gjithë bankomatet e Stopanska banka dhe NLB Tutunska banka kudo nëpër Maqedoni. Nëpërmjet rrjetit më të shpërndarë të bankomatëve me kartela pagesore VISA dhe MasterCard të lëshuara nga Stopanska banka AD Skopje dhe NLB Tutunska banka AD Skopje, keni mundësi ti paguani faturat pa provizion dhe pa shpenzime shtesë.

demo
pageArea reserved, leave empty!!!