Пакети дополнителни услуги

Опис

Пакет дополнителни услуги 1 (VAS1)
82,60 денари /месечно

Пакет дополнителни услуги 2 (VAS2)
94,40 денари месечно

Бизнис пакет дополнителни услуги
47,20 денари месечно

Цени

Понудата на пакети дополнителни услуги ви дава можност да добиете повеќе услуги за една, значително пониска цена.

Пакет дополнителни услуги 1 (VAS1)

 • Идентификација на повик
 • Повик на чекање со задржување на врска
 • Дополнителен број
 • Пренасочување на повик

Пакет дополнителни услуги 2 (VAS2)

 • Идентификација на повик
 • Повик на чекање со задржување на врска
 • Дополнителен број
 • Пренасочување на повик
 • Моја сметка

Бизнис пакет дополнителни услуги

 • Мојата сметка
 • Пренасочување на повик
 • Дополнителен број

За пакетите кои вкучуваат Идентификација на повик,  мора да имате соодветен телефонски апарат со екран или уред за идентификување на повикот.

Десктоп верзија