PAKO
SHTESË

Biseda

Për biseda pa brenga në rrjetet vendore ose biseda më të lira jashtë vendit

Internet

Aktivizoni pako me internet në pripejd përmes aplikacionit Telekom MK dhe përfito dy herë më shumë

SMS

Pako për komunikim të lirë me SMS