Paketa celulare interneti për në vendin tonë

Makedonski Telekom ju ofron paketa shtesë mujore dhe për një përdorim për internet.

Nëse keni nevojë të vazhdueshme çdo muaj për më shumë internet, aktivizoni paketë mujore. dhe lundroni me shpejtësi të plotë deri në fund të muajit!

Nëse e shpenzoni internetin e përfshirë dhe keni nevojë për më shumë internet, aktivizoni paketë për një përdorim dhe lundroni me shpejtësi të plotë deri në fund të muajit!

PAKO TË NJËFISHTA

Aktivizoni paketë mujore për internet sipas nevojave tuaja dhe jini gjithmonë online.
Paketat mujore ju mundësojnë më shumë internet për çdo muaj, derisa nuk e çaktivizoni.

 • Çmime pa TVSH
 • Çmimet me TVSH
Pako e njëfishtë Trafik i përfshirë Parapagesa mujore
Biznis M 1 GB 149 den.176 den.
Biznis L 5 GB 299 den.353 den.
Biznis XL 10 GB 449 den.530 den.
Biznis XXL 20 GB 549 den.648 den.

Paketat vlejnë për 30 ditë nga dita e aktivizimit.

Pas tejkalimit të internetit të përfshirë, zvogëlohet shpejtësia dhe trafiku shtesë nuk faturohet.

Aktivizimi i paketave mujore:

 • duke u lajmëruar falas në automatin folës 140 140
 • duke u lajmëruar në *122#
 • përmes portalit Telekomi Im në menynë Beneficionet e mia

Kontrolli i internet trafikut të mbetur

 • duke u lajmëruar falas në automatin folës 140 140

Çaktivizimi i paketave mujore:

 • duke u lajmëruar falas në automatin folës 140 140 ose
 • duke dërguar SMS në 140 140 me përmbajtje "Stop internet"
 • përmes aplikacionit Telekom MK

PAKO MUJORE

Aktivizoni pako për një përdorim nëse e keni shpenziar internetin brenda muajit.
Paketat për një përdorim vlejnë deri në fund të muajit.

 • Çmimet pa TVSH
 • Çmimet me TVSH
Paketë për një përdorim Trafiku i përfshirë Kompensimi i njëfishtë
Business Instant M 1 GB 199 den.235 den.
Business Instant L 5 GB 399 den.471 den.
Business Instant XL 10 GB 499 den.589 den.
Business Instant XXL 20 GB 599 den.707 den.

Paketat vlejnë deri në fund të muajit kalendarik, pavarësisht se në cilën periudhë të muajit do t’i aktivizoni.

Pas tejkalimit të internetit të përfshirë, zvogëlohet shpejtësia dhe trafiku shtesë nuk faturohet.

Aktivizimi i paketave për një përdorim:

 • duke u lajmëruar falas në automatin folës 140 140
 • duke u lajmëruar në *122#
 • përmes portalit Telekomi Im në menunë Përfitimet e mia dhe përmes aplikacionit Telekom MK

Kontrolli i internet trafikut të mbetur

 • duke u lajmëruar falas në automatin folës 140 140
Verzioni desktop