Pako për internet mobil në shtëpi

Telekomi Ju ofron pako të njëfishta dhe mujore për internet.

Nëse e shpenzoni internetin e përfshirë dhe keni nevojë për më shumë, aktivizoni pako të njëfishtë dhe lundroni me shpejtësi të plotë deri në fund të muajit!

Nëse keni nevojë të vazhdueshme për më tepër internet çdo muaj, aktivizoni pako mujore.

PAKO TË NJËFISHTA

Aktivizoni pako të njëfishtë nëse e keni shpenzuar internetin gjatë muajit.
Pakot e njëfishta kanë vlefshmëri deri në fund të muajit.

 • Çmime pa TVSH
 • Çmimet me TVSH
Pako e njëfishtë Trafik i përfshirë Kompenzim i njëfishtë
Biznis instant Internet pako M 500 MB 149 den.176 den.
Biznis instant Internet pako L 2 GB 249 den.294 den.

Pas tejkalimit të internetit të përfshirë, shpejtësia reduktohet dhe trafiku plotësues nuk faturohet.

Aktivizimi i pakove të njëfishta:

 • duke u lajmëruar falas në automatin folës 140 140
 • duke u lajmëruar në *122#
 • përmes portalit Telekomi Im në menynë Beneficionet e mia

Kontrolli i internet trafikut të mbetur

 • duke u lajmëruar falas në automatin folës 140 140

PAKO MUJORE

Aktivizoni Internet pako mujore sipas nevojave tuaja dhe qëndroni gjithmonë onlajn. Pakot mujore ju mundësojnë më tepër internet çdo muaj, derisa nuk e deaktivizoni.

 • Çmime pa TVSH
 • Çmimet me TVSH
Pako mujore Trafik i përfshirë Parapagesa mujore
Biznis Internet pako M 500 MB 99 den.117 den.
Biznis Internet pako L 2 GB 199 den.235 den.
Biznis Internet pako XL 5 GB 399 den.471 den.
Biznis Internet pako XXL 10 GB 499 den.589 den.

Pas tejkalimit të internetit të përfshirë, shpejtësia reduktohet dhe trafiku plotësues nuk faturohet.

Aktivizimi i pakove të njëfishta:

 • duke u lajmëruar falas në automatin folës 140 140
 • duke u lajmëruar në *122#
 • përmes portalit Telekomi Im në menynë Beneficionet e mia

Kontrolli i internet trafikut të mbetur

 • duke u lajmëruar falas në automatin folës 140 140

Deaktivizimi i pakove mujore:

 • duke u lajmëruar falas në automatin folës 140 140 ose
 • duke dërguar SMS në 140 140 me përmbajtje "Stop internet".
pageArea reserved, leave empty!!!