Pako me shërbime shtesë

Oferta e pakove me shërbime shtesë ju jep mundësinë që të përfitoni më shumë shërbime për një çmim më të ultë në mënyrë të konsiderueshme.

Pako me shërbime shtesë 1 (VAS1)

 • Identifikimi i thirrjes
 • Thirrje në pritje duke mbajtur lidhjen
 • Numër shtesë
 • Ridrejtim të thirrjes

Pako me shërbime shtesë 2 (VAS2)

 • Identifikimi i thirrjes
 • Thirrje në pritje duke mbajtur lidhjen
 • Numër shtesë
 • Ridrejtim të thirrjes
 • Llogaria ime

Pako afariste me shërbime shtesë

 • Llogaria ime
 • Ridrejtim të thirrjes
 • Numër shtesë

Për pakot që përmbajnë identifikimin e thirrjes, duhet që të keni aparat telefonik adekuat me ekran ose me pajisje për identifikimin e thirrjes.

Pako me shërbime shtesë 1 (VAS1)
82,60 denarë /muaj

Pako me shërbime shtesë 2 (VAS2)
94,40 denarë/ muaj

Pako afariste me shërbime shtesë
47,20 denarë/muaj

Përshkrimi

Çmimet