Pasqyrë e thirrjeve të realizuara telefonike

Përshkrimi

Shërbimi siguron pasqyrë për të gjithë bisedat që janë kryer nga numri i telefonit për periudhë të një muaji, me informacione mbi kohëzgjatjen dhe çmimin e çdo bisede në veçanti. Mund të zgjidhni dhe të përfitoni:

  • Pasqyrë të rregulltë të thirrjeve të realizuara telefonike, çdo muaj
  • Pasqyrë e kohëpaskohshme e thirrjeve të realizuara telefonike sipas nevojës
  • Pasqyrë për një dy ose më tepër muaj të kaluar, por më së shumti deri 12 muaj
     

Pasqyrat për thirrjet e realizuara telefonike mund të dërgohen:

  • Si pjesë të faturës mujore të telefonit,
  • Ose me e-postë

Çmimet

Përshkrimi Shuma
Pasqyrë e regulltë e thirrjeve të realizuara telefonike Falas
Pasqyrë e kohëpaskohshme e thirrjeve të realizuara telefonike Falas
Verzioni desktop