Пензионер

  • Единствена можност за пензионерите. Искористете го целиот износ од месечниот надомест, за сите видови на повици.

Со тарифниот модел Пензионер, имaте можност за користење на целиот износ од месечниот надомест, за сите видови на повици. Наменет е за приватни корисници – пензионери, кои треба да достават последен пензионерски чек за активација на тарифниот модел.

Вкупна месечна претплата Износ
Пензионер со договор на 2 години 399 денари
Пензионер со договор на 1 година 499 денари
Опис Износ
Разговори во мрежата на Македонски Телеком 2 денари/минута
Повици кон други фиксни мрежи (локални и национални) 3 денари/минута
Повици кон сите мобилни мрежи во Македонија 10 денари/минута
Меѓународни повици од 17,52 ден./мин. до 95,58 ден./мин.
Тарифи за други повици и услуги Редовни цени

Со тарифниот модел Пензионер бесплатно е достапна услугата Преглед на реализирани повици.

Пензионер не може да се комбинира со други тарифни модели.

Тарифниот модел можете да го активирате во нашите продажни салони. Повеќе информации во Контакт центарот на телефонскиот број 122.

Универзална услуга

pageArea reserved, leave empty!!!