Strategjia jonë korporative është në pajtim me strategjinë e DojçeTelekomit - të bëhemi kompani telekomunikueselidere në Evropë. Qëllimi ynë është të jemi partner i besueshëm për digjitalizimin, në shtëpi, në punë, kudo dhe në çdo kohë. Përmes teknologjisë t’i lidhim të gjithë dhe t’i përfshijmë në mënyrë të barabartë në shoqërinë e re digjitale.

Përvojë më të mirë abonuese
Përvoja abonuese është detyra jonë më e rëndësishme. Synojmë të sigurojmë përvojën më të mirë abonuese përmes teknologjisë më ta lartë por në mënyrën më të thjeshtë. Për ta arritur këtë ofrojmë shërbim të thjeshtë dhe të personalizuar – internet, telefoni dhe televizion prej një burimi, në një llogari. Do të vazhdojmë ta përmirësojmë cilësinë e shërbimit që ta përforcojmë besimin e abonuesve.

Teknologji e lartë dhe shpejtësi me gigabitë
Mbetemi të përkushtuar në rrjetin, që është damar i shoqërisë digjitale. Të parët në Evropë e vendosëm rrjetin e bazuar në protokollin e internetit, të parët në Maqedoni rrjetin celular 4G dhe në vazhdimësi e përhapim rrjetin optik. E kemi vendosur mjedisin e parë të ngushtë 5G dhe e kemi përgatitur infrastrukturën për implementimin e plotë të standardit më të ri teknologjik. Me qëllim që t’u ofrojmë abonuesve lidhje më të mirë dhe internet më të shpejtë pa u brengosur për teknologjinë ndërsa të jenë të lidhur përgjithmonë, kudo dhe në cilëndo pajisje.

Partner biznesi për digjitalizim
Qasja në veglat dhe zgjidhjet digjitale viteve të fundit e ndryshoi jetën në të cilën punojnë dhe zhvillohen kompanitë. Me portfolion e gjerë të shërbimeve digjitale dhe zgjidhjet TIK MakedonskiTelekom e mbulon çdo segment të punës së bizneseve ndërsa njëherësh ofron siguri të plotë të të dhënave që është një prej kushteve më të rëndësishme për digjitalizimin. Por nuk ndalojmë këtu. Qëllimi ynë është të mundësojmë digjitalizimin e të gjithë shoqërisë. Teknologjia e lartë në të cilën bazohen qytetet e mençura na bën liderë në rajon. Kjo teknologji do të mundësojë të përmirësohet infrastruktura në qytete të zhvillohet jetesa urbane dhe të mbrohet mjedisi jetësor.

Veprojmë me përgjegjësi
Të gjitha vendimet e biznesit i sjellim në mënyrë të përgjegjshme edhe nga aspekti social edhe nga aspekti ekologjik. Ulja e hendekut digjital dhe mbrojtja e mjedisit jetësor janë bazë mbi të cilën e ndërtojmë tregimin tonë të suksesshëm. Synojmë të ndërtojmë organizim me abonim të orientuar, të optimizuar dhe agjil i cili do të transformohet dhe ndryshojë në frymën e kohës së re dhe do të sjellë ndryshime pozitive në shoqëri dhe në jetën e njerëzve.

INFORMATA NGA BERZA

Makedonski Telekom AD Skopje

QASJE E SHPEJTË DERI:

Operatorët vendas

SHËRBIMI I SHFRYTËZUEYVE

122

kontakt@telekom.mk