Fitimi i poenave

Duke filluar nga 01.01.2017 programi Klubi im ndërpren me vlefshmërinë e tij për shfrytëzuesit e shërbimeve fikse të Makedonski Telekom.

Rregulli për poenat që skadojnë, në nivel mujor, vlen të vlejë gjatë tërë vitit 2017.

Për shumën totale të poenave të disponueshme, si dhe për poenat që skadojnë muajin e ardhshëm, do të informoheni në faturën Tuaj mujore.

Shfrytëzuesit e pakos Magenta 1 do të vazhdojnë të grumbullojnë poena.