Festojmë 5 vjet Magenta 1
Me HBO paketin për të gjithë MaxTV konsumatorët!

Gjatë 5 viteve ishim të lidhur, ndanim dhe kënaqeshim së bashku me përmbajtje të mahnitshme. Është koha të festojmë së bashku me përmbajtjet më të mira filmike!

HBO PAKET PËR TË GJITHË MAXTV KONSUMATORËT

Aktivizoni HBO paketin dhe kënaquni me përmbajtjet ekskluzive filmike dhe hit serialet e kinematografisë kulmore botërore
deri më 15.01.2021!

Promocioni vlen për të gjithë konsumatorët privat dhe ata afaristë të MaxTV.

Në periudhën promotive pakoja HBO do të jetë e përfshirë në parapagesën mujore. Paketin promovues mund ta deaktivizoni në çdo kohë. Nese nuk e deaktivizoni pas kalimit të periudhës promovuese, përfundimisht më 15.01.2021 paketi do të fillojë të paguhet sipas çmim të rregullt.

Konsumatorët afaristë mund ta aktivizojnë paketin HBO nëpërmjet platformës IPTV, dhe nëpërmjet numrit telefonik pa pagesë 142 558.