Portabiliteti/Bartja e numrit

Shërbimi Portabiliteti/bartja e numrit Ju mundëson mbajtjen e numrit ekzistues bashkë me prefiksin, gjatë kalimit në rrjetin e Makedonski Telekom.
Nëse dëshironi të bartni numër, parashtroni kërkesë për nënshkrimin e kontratës parapaguese duke bartur numër në rrjetin mobile të Makedonski Telekom, në cilin do prej pikave tona shitëse.

  • Çmime pa TVSH
  • Çmimet me TVSH
Çmimi
Kompenzimi i njëfishtë 200 den.236 den.
Verzioni desktop