Posta folëse vizuele

Shërbimi i ri për iPhone dhe Android, Posta folëse vizuele, ju siguron listë me porosi folëse në smartfonin tuaj, si dhe dëgjimin e tyre të drejtpërdrejtë.

Porositë folëse të lëna në arkën tuaj postare folëse mund ti ruani përgjithmonë në smartfonin tuaj. Posta folëse vizuele e kursen kohën tuaj, sepse të gjithë porositë folëse mund drejtëpërdrejtë ti thirrni nga menyja kryesore e telefonit tuaj, pa pasur nevojë për tu lajmëruar në automatin folës.

Shërbimi ju mundëson dhe të konfiguroni tonin që do të sinjalizojë çdoherë kur të pranoni porosi të re folëse. Porositë folëse të ardhura në telefonin tuaj përmbajnë informacione mbi kohën dhe datën e thirrjes së lëshuar, gjatësinë e porosisë së lënë etj. 

Opcionet e avancuara ju mundësojnë drejtpërdrejtë të lidheni me shfrytëzuesin që ju ka kërkuar, si dhe ti shikoni informacionet për atë kontakt nga libri i juaj me emra. Nëse shfrytëzuesi që ju ka kërkuar nuk është pjesë e listës suaj të kontakteve, mundeni lehtësishtë të shtoni në listë.

E thjeshtë dhe e dobishme, kontrolloni porositë tuaja folëse me ndihmën e interfejsit vizuel në telefonin tuaj. Më shumë... 

* Porositë me zë mirren nëpërmjet internetit, për të cilën bëhet iternet trafik në pajtim me madhësinë e porosisë. Madhësia maksimale e një porosie është 300 KB.
** Nëse dëshironi të deaktivizoni shërbimin, lajmërohuni në Kontakt qendrën në 122.

pageArea reserved, leave empty!!!