Posta folëse vizuele

Makedonski Telekom AD Skopje

Shkarko:

Me postën folëse vizuele nuk keni më nevojë që të thirrni arkën tuaj postare që ti dëgjoni porositë folëse, sepse ata arrijnë drejtpërdrejtë në aparatin tuaj telefonik.

Porositë folëse janë qartësisht të renditura në arkë për porositë ardhëse dhe lehtësisht mund ti dëgjoni sipas renditjes sipas zgjedhjes suaj. Ky aplikacion ju mundëson edhe të menaxhoni me të gjithë konfigurimet e arkës postare, të ridrejtoni thirrjet dhe përgjithmonë ti ruani porositë folëse.

Posta folëse vizuele është falas për të gjithë shfrytëzuesit.

Verzioni desktop