ZBRITJE TË PARAPAGESËS MUJORE DHE
PËRFITIME SHTESË PA KOMPENSIM SHTESË

Zgjidhni Mobile S dhe merrni 100 denarë zbritje të parapagesës mujore, biseda të pakufizuara drejt të gjitha rrjeteve vendore, SMS porosi të pakufizuara në rrjetin e Telekomit dhe përfitime shtesë sipas zgjedhjes, pa kompensim shtesë.

Jeni të interesuar?
Lini kontaktet tuaja, do t’ju kërkojmë me më shumë të dhëna të hollësishme!

*Fusha të detyrueshme. Ju lutemi të shkruani të dhëna të vlefshme.

Verzioni desktop