Преносливост на број

Преносливост на број при промена на оператор е обезбедување на право да го задржите постојниот број при промена на оператор, во исто нумерациско подрачје. За обезбедување на преносливост на број треба:

  • Да го контактирате Операторот примател чии услуги сакате да ги користите.
  • Да поднесете Барање кај Операторот примател, по што треба да добиете од него повратна информација за реализација на барањето.
     

Користењето на услугата Преносливост на број е бесплатно и се плаќа само еднократен надомест за активирање.

Опис Износ
Еднократен надомест 236 ден.
pageArea reserved, leave empty!!!