Контакт за медиуми

press@telekom.mk Е-адреса

ПРЕС ЦЕНТАР

Соопштенија за медиуми

27.05.2022

Телеком продолжува да ја шири оптичката мрежа во Битола

Македонски Телеком, како неприкосновен технолошки лидер, е посветен на целта да ги обезбедува најдобрите услуги преку врвна технологија и најдобра мрежна инфраструктура. За таа цел, компанијата континуирано инвестира во надградби на фиксната и мобилната мрежа на целата територија на Македонија.

17.05.2022

Итно копче – технологија која спасува животи

По повод 17 мај, Денот на телекомуникациите, Фондацијата Телеком за Македонија и Црвениот крст на Република Северна Македонија најавија партнерство за поддршка на повозрасната популација, со помош на технологијата.

05.05.2022

Ново партнерство на УНИЦЕФ и Фондацијата Телеком за Македонија

Фондот за деца на Обединетите нации (УНИЦЕФ) и Фондацијата Телеком за Македонија ја продлабочуваат повеќегодишната соработка со нови иницијативи за вклучување на младите во справување со најголемите предизвици на нивната генерација и унапредување на користењето дигитални решенија за квалитетно и инклузивно образование.

Информации

28.04.2022

ЈАВЕН ПОВИК за свикување на Годишно Собрание на Македонски Телеком АД – Скопје

Согласно Законот за трговски друштва и Статутот на Македонски Телеком АД - Скопје (Друштвото), како и Одлуката на Одборот на директори за свикување на Собрание на Друштвото со Јавен повик,

Фото галерии