Pres@Mobile

Makedonski Telekom AD Skopje

Shkarko:

Pres@Mobile është aplikacion që ju siguron qasje të thjeshtë dhe të shpejtë në informacionet nga fusha Lajmet, Argëtim dhe Sport.

Përmbajtjet e aplikacionit janë të siguruar nga ana e Media Print Makedonija, kompani e cila i publikon gazetat ditore Dnevnik, Utrinski Vesnik dhe Vest.

Përmbajtjet e këtij aplikacioni janë në dispozicion edhe për të gjithë shfrytëzuesit e MaxTV nëpërmjet: Menu > MaxTV Ekstra > Pres@TV.

Verzioni desktop