Придружете ни се!

Како да станете корисник на бизнис тарифни модели?

За да склучите договор за бизнис-корисник, појдете во најблиската Телеком продавница. Таму ќе ги добиете сите информации и совети за секој бизнис тарифен модел и ќе дознаете кој од нив најмногу ѝ одговара на вашата компанија. Исто така, таму ќе добиете и информации за сите потребни документи и услови.

За повеќе информации посетете ја најблиската Телеком продавница или јавете се во Бизнис контакт центарот на 120.