{{cart.Items.length}}

Припејд со постпејд

Сите постпејд приватни корисници можат да приклучат до два припејд броја на својата постпејд линија, на кои можат да им префрлаат одредена сума секој месец којашто ќе биде наплатена на месечната постпејд сметка.

  • Корисникот на постпејд линијата ќе треба да ја одбере сумата која автоматски ќе се префрла на припејд сметката (100, 150, 200, 300 денари). Таа ќе биде наплатена на постпејд фактурата;
  • Сумата се префрла прв пат во моментот на приклучување и потоа секој први во месецот;
  • Максималниот број на припејд линии кои можат да се врзат со постпејд е две на една постпејд фактура;
  • Повиците од припејд броевите кон постпејд линијата ќе се наплаќаат по цена од 3,54 денари по повик. Припејд бројот може да користи кој било тарифен модел и да активира кој било од достапните припејд неделни и месечни пакети.;
  • Приклучувањето припејд броеви на постпејд линија се врши во Телеком продавниците.
pageArea reserved, leave empty!!!