Makedonski Telekom, operatori telekomunikues lider është pjesë e Grupacionit Dojçe Telekom.

Makedonski Telekom ofron shërbime folëse dhe të të dhënave në rrjetin fiks dhe celular, me përvojë shumëvjeçare dhe lidership në treg.
Gjithashtu, Makedonski Telekom në vazhdimësi vendos ekspertizë ndërkombëtare, zgjidhje inovative dhe trendet më bashkëkohore të teknologjive.
Kompania ofron portfolio të shërbimeve për abonuesit privatë dhe afaristë, të cilët sigurohen prej një vendi dhe fokusohet në zgjidhjet Cloud dhe TIK me qëllim që të sigurojë përvojë më të mire abonuese.
Për këtë qëllim, në pajtim me trendet më të reja telekomunikuese, Makedonski Telekom vazhdimisht fokusohet në nevojat dhe kërkesat e abonuesve.

Aspektet kyçe:

  • Makedonski Telekom është kompania e parë në Evropë dhe në Grupacionin Dojçe Telekom me rrjet tërësisht të bazuar në internet protokoll.
  • Kompania e parë në vend vendosi rrjet 4G, ndërsa si rezultat i investimeve të vazhdueshme në infrastrukturë, në fund të vitit 2016 me rrjetin 4G janë mbuluar 60 për qind e territorit të Republika e Maqedonisë së Veriut dhe 80 për qind e popullatës.
  • Sipas hulumtimit të opinionit publik të abonuesve nga ana e agjencisë “BRIMA”, pjesa më e madhe e qytetarëve në Republika e Maqedonisë së Veriut vlerësojnë se rrjeti celular i Makedonski Telekom është rrjeti më i mirë në vend dhe i arsyeton pritshmëritë e tyre.
  • Dyqani i Telekomit në QTQ në Shkup u përzgjodh objekti më i mirë tregtar për vitin 2016 në pjesën e shërbimit në kategorinë “Pajisje kompjuterike telekomunikuese, audio – video”. Mirënjohja është ndarë në pajtim me rezultatet e marra pas hulumtimit të zbatuar nga SWOT Research, në bashkëpunim me sektorin për zhvillim lokal ekonomik të Qytetit të Shkupit.
  • Makedonski Telekom në vitin 2016 fitoi çmim prestigjioz për projektin “Qyteti i zgjuar” (Smart City) nga Aleanca botërore për teknologji informative dhe shërbime – WITSA. Përmes projektit “Qyteti i zgjuar” u implementua sistemi i integruar bashkëkohor për lokacion automatik të automjeteve dhe pagesës elektronike në transportin publik të qytetit me çka filloi transformimi i Shkupit në qytet modern dhe të zgjuar.

INFORMATA NGA BERZA

Makedonski Telekom AD Skopje

QASJE E SHPEJTË DERI:

Operatorët vendas

SHËRBIMI I SHFRYTËZUEYVE

122

kontakt@telekom.mk

pageArea reserved, leave empty!!!