Референтна понуда за интерконекција со јавна мобилна комуникациска мрежа на Македонски Телеком АД Скопје
преземи документација (.PDF)

Десктоп верзија