Refuzim të thirrjeve anonime

Muaj
23,60 DEN.
Çmimi është me TVSH.

Përshkrimi

Shërbimi siguron mundësinë që thirrjet që arrijnë në numrin Tuaj të telefonit, dhe që nuk identifikohen, ti refuzoni, respektivisht telefoni gjatë këtyre thirrjeve të mos cingërrojë aspak.

Thirrjet e refuzuara anonime janë ato thirrje që në ekran paraqitet nga ‘‘ Numër i panjohur ‘‘. Shfrytëzuesi që thërret do të pranojë sinjal sikur në rastet kur linja është e zënë.

Shërbimin sipas nevojës mund të aktivizoni ose deaktivizoni duke futur kodin përkatës:

Aktivizimi: *98#
Deaktivizimi: #98#

Pasiqë të fusni kodin përkatës, aktivizohet porosia folëse ose ton për konfirmimin se shërbimi është aktivizuar ose deaktivizuar.

Çmimet

Shërbimi kushton 23,60 denarë/muaj, pa marrë parasysh se sa herë shërbimi është aktivizuar gjatë muajit vijues.

Verzioni desktop