Регистрирање во Мој клуб

За да можат да собираат и да користат поени во Мој клуб, приватните корисници на фиксни услуги потребно е да бидат регистрирани.

Регистрацијата може да се направи:

  • Преку Мој Телеком
  • Преку Контакт центарот на 122
  • Во продавниците на Телеком.

Новина!

Корисниците кои веќе се регистрирани во Мој клуб , сите информации околу собраните поени, подароците, поените кои истекуваат и Каталогот, можат да ги проверат со најава на Мој Телеком со корисничкото име и лозинката од Мој Телеком за корисниците на фиксни услуги.

Десктоп верзија