Regjistrimi në Klubi im

Që të mund ti grumbullojnë dhe ti shfrytëzojnë poenat në Klubi im, shfrytëzuesit privatë të shërbimeve fikse duhet që të jenë të regjistruar.

Regjistrimi mund të kryhet:

  • Nëpërmjet Telekomi Im
  • Nëpërmjet Kontakt qendrës në 122
  • Në shitoret e Telekom-it.

Risi!

Shfrytëzuesit që më janë të regjistruat në Klubi im, të gjithë informacionet rreth poenave të grumbulluar, dhuratave, poenave që skadojnë dhe Katalogun, mund ti kontrollojnë duke hyrë në Telekomi Im me emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin nga Telekomi Im për shfrytëzuesit e shërbimeve fikse.

Verzioni desktop