Përshkrimi

  • Targetimi i drejtpërdrejtë
  • Targetimi sipas interesave

Me shërbimin Instant Info, porosia juaj arrin drejtpërdrejtë deri te target grupi juaj. Definoni publikun tuaj dhe prekni drejpërdrejtë në të! Me ndihmën e bazës sonë të Instant Info shfrytëzuesve të regjistruar, reklama juaj arrin vetëm deri tek ato persona që kanë shfaqur interes për reklamën tuaj.

Targetoni konsumatorët tuaj sipas interesave të tyre: moda, argëtimi, jeta, turizmi, shëndeti, sporti, automobila, kultura, ushqimi, kompjutorë, bukuri dhe kurse. Pavarësisht se kanali juaj i zgjedhur është SMS, MMS ose e-porosi, me Instant Info porosia juaj gjithmonë do të vërehet.

Çmimet

Çmimi për çdo SMS porosi të dërguar është 5,9 denarë, me mundësi për zbritje përkatëse varësisht nga madhësia e SMS porosive të dërguara. Zbritjet përllogariten sipas kësaj tabele:

Numri i SMS porosive të dërguara Çmimi
0 - 5 000 5,9 den.
5 001 - 10 000 5,31 den.
> 10 001 4,72 den.

*Çmimet janë me TVSH

MMS

Çmimi për çdo MMS porosi është 17,7 denarë, me TVSH.

E-porosia

Çmimi për çdo e-porosi të dërguar është 5,9 denarë, me mundësi për zbritje përkatëse varësisht nga madhësia e e-porosive të dërguara. Zbritjet përllogariten sipas kësaj tabele:

Numri i e-porosive të dërguara Çmimi
0 - 5 000 5,9 den.


5 001 - 10 000 5,31 den.


> 10 001 4,72 den.

*Çmimet janë me TVSH

Kontakti
e-adresa: advertising@telekom.mk

Shkarkoni broshurën këtu.

Verzioni desktop