Опис

  • Директно таргетирање
  • Таргетирање според интереси

Со услугата Инстант инфо, вашата порака стига директно до вашата целна група. Дефинирајте ја вашата публика и допрете директно до неа! Со помош на нашата база на регистрирани Инстант инфо корисници, вашата реклама стига само до оние лица кои покажале интерес за вашата реклама.

Таргетирајте ги вашите потрошувачи според нивните интереси: мода, забава, живот, туризам, здравје, спорт, автомобили, култура, храна, компјутери, убавина и курсеви. Независно дали вашиот одбран канал е SMS, MMS или e-порака, со Инстант инфо вашата порака секогаш ќе биде забележана.

Цени

Цената за секоја пратена SMS порака изнесува 5,9 денари, со можност за соодветен попуст во зависност од обемот на пратените SMS пораки. Попустите се пресметуваат според следнава табела:

Број на пратени SMS пораки Цена
0 - 5 000 5,9 ден.
5 001 - 10 000 5,31 ден.
> 10 001 4,72 ден.

*Цените се со вклучен ДДВ

MMS

Цената за секоја пратена MMS порака изнесува 17,7 денари, со вклучен ДДВ.

E-порака

Цената за секоја пратена e-порака изнесува 5,9 денари, без вклучен ДДВ со можност за соодветен попуст во зависност од обемот на пратените e-пораки. Попустите се пресметуваат според следнава табела:

Број на пратени e-пораки Цена
0 - 5 000 5,9 ден.


5 001 - 10 000 5,31 ден.


> 10 001 4,72 ден.

*Цените се со вклучен ДДВ

Контакт
е-адреса: advertising@telekom.mk

Преземете ја брошурата тука.

Десктоп верзија