PËR LOJËN SHPËRBLYESE

RIMBUSHNI DHE FITONI

Me prepaid lojën shpërblyese të telekomit merrni pj esë çdo ditë në tërheqjen e smartfonit dhe shpërblimit kryesorë volkswagen up! Regjistrohuni menjëherë pa pagesë në 1469 dhe fitoni 500 MB Internet. Me çdo rimbushje luani për smartfon Samsung J5 2017 çdo ditë. Ndërsa me rimbushje të së paku 600 denarë në mënyrë kumulative gjatë kohëzgjatjes së lojës shpërblyese jeni më afër shpërblimit kryesor, automobilit të ri Volkswagen UP!

Rregullat e lojës:

  • Regjistrohuni falas në 1469 dhe fitoni 500 MB Internet*;
  • Rimbushni prepaid vauçer në cilëndo vlerë dhe merrni pjesë në tërheqjen ditore;
  • Me çdo rimbushje të re, mundësi e re për Samsung J5 2017;
  • Me rimbushje të së paku 600 denarë në mënyrë kumulative gjatë kohëzgjatjes së lojës shpërblyese merrni pjesë në tërheqjen e shpërblimit kryesor, automobilit Volkswagen UP!

Sa më shumë që rimbushni aq më shumë mundësi për të fituar keni!

Loja shpërblyese vlen për të gjithë prepaid konsumatorët e rinj dhe ata ekzistues dhe zgjat prej 20 nëntor 2017 deri më 8 janar 2018.


*500 MB Internet pa pagesë gjatë regjistrimit, me validitet prej një jave.

Një konsumator mund të fitojë më së shumti një shpërblim ditor.

Tërheqja e shpërblimit kryesor do të jetë më 9 janar 2018, në hapësirat e Telekomit.


RREGULLAT ZYRTARE TË LOJËS SHPËRBLYESE RIMBUSHNI DHE FITONI

Fitues

Fituesi i shpërblimit kryesor, veturë Volkswagen up!

Emri dhe Mbiemri Numri i telefonit
Џелал Салихи 0709904XX

Fitues të Samsung J5 (2017):

Data e tërheqjes Emri dhe Mbiemri Numri i telefonit
20.11.2017 Саша Денковиќ 0705297XX
21.11.2017 Рефедије Нухи 0707464XX
22.11.2017 Рејхан Души 0704503XX
23.11.2017 Селвије Ибрахимај 0726357XX
24.11.2017 Михане Бафтири 0704785ХХ
25.11.2017 Авни Бехадини 0707314XX
26.11.2017 Реџеп Османи 0725556XX
27.11.2017 Абдул Мустафа 0715329XX
28.11.2017 Хабиб Исеини 0708446XX
29.11.2017 Роберт Танев 0717820ХХ
30.11.2017 Денис Јашари 0704508XX
01.12.2017 Јордан Рафајловски 0708272XX
02.12.2017 Луарета Рамадани 0719803XX
03.12.2017 Бурим Јакупи 0715781XX
04.12.2017 Илзана Илјази 0706924XX
05.12.2017 Беќир Бислимоски 0717741XX
06.12.2017 Мухамед Зеќири 0706359ХХ
07.12.2017 Рагми Јусуфи 0709615XX
08.12.2017 Рилен Јашари 0727309ХХ
09.12.2017 Горан Киселоски 0716199ХХ
10.12.2017 Меисур Ковачи 0706667ХХ
11.12.2017 Осман Шаими 0704860XX
12.12.2017 Меџит Муратоски 0705147XX
13.12.2017 Ќендерса Елмази 0725499XX
14.12.2017 Вера Митровска 0715375XX
15.12.2017 Баки Љума 0708896XX
16.12.2017 Шпатиме Биљали 0719153XX
17.12.2017 Себахат Сејдиу 0704671XX
18.12.2017 Сашо Миленковски 0708034XX
19.12.2017 Илија Гогов 0714905XX
20.12.2017 Риад Јакупи 0726048XX
21.12.2017 Горан Симеонов 0707068XX
22.12.2017 Себехати Абази 0706880XX
23.12.2017 Есми Ќамили 0707712XX
24.12.2017 Ерхам Шерифи 0719946XX
25.12.2017 Абдилвехар Џеладини 0714265XX
26.12.2017 Елмаз Јашари 0715148XX
27.12.2017 Фуат Несими 0718422XX
28.12.2017 Бесир Мемети 0718620XX
29.12.2017 Енис Фазлиовски 0706420XX
30.12.2017 Бафтије Селами 0709332XX
31.12.2017 Тенасип Абдилахи 0727205XX
01.01.2018 Насир Исени 0727399XX
02.01.2018 Борис Василов 0706800XX
03.01.2018 Кемран Алили 0716948XX
04.01.2018 Сермијет Азизи 0716753ХХ
05.01.2018 Шемадин Рахмани 0716503XX
06.01.2018 Абдулваидин Хасипи 0707044XX
07.01.2018 Садија Халими 0726445XX
08.01.2018 Сониља Амзаи 0718301XX
Verzioni desktop