Roaming në aeroplan

  • Komuniko edhe derisa udhëtoni, edhe kur jeni në aeroplan! Vetëm me Makedonski Telekom mund të lundroni, të bisedoni dhe të dërgoni SMS porosi derisa fluturoni. Bashkarisht me partnerin tonë AeroMobile Norway ju mundësojmë roaming në 150 aeroplanë të pajisur me GSM sistem bashkëkohor të kompanive Lufthansa, SAS, Virgin Atlantic, Emirates, Gulf Air, Etihad Airways, Transaero dhe Malaysia Airlines.
  • Roamingu në aeroplan është në dispozicion sipas këtyre çmimeve: 220 den./min. për biseda, 980 den./MB për lundrim dhe 50 den. për çdo SMS porosi të dërguar.
  • Thirrja e pranuar në aeroplan faturohet me çmim të njejtë si thirrja e realizuar drejt zonave satelitore Thuraya në modelin tonë tarifor përkatës, kurse SMS porosia e pranuar nuk faturohet.
Verzioni desktop