Ballkan roaming

Çmime të volitshme për roaming shërbime me Serbinë, Malin e Zi dhe Bosnjën dhe Hercegovinën. Çmimet vlejnë për të gjithë shfrytëzuesit pripejd.

Çmimi
Thirrje drejt Maqedonisë, Serbisë, Malit të Zi dhe BH-së 3,64 den./min.
SMS porosi e dërguar * 1,46 den./SMS
Thirrje hyrëse (pranuese) nga Maqedonia, Serbia,
Mali i Zi dhe BH-ja
1,82 den./min.
Interneti 1,09 den./MB

Çmimet janë në denarë me TVSH të përfshirë dhe vlejnë për të gjithë operatorët e shteteve të përmendura.

Çmimet e thirrjeve hyrëse dhe dalëse jashtë zonës Ballkan roaming, kontrolloni në këtë link.

*Çmimi i SMS porosisë është i njejtë, pavarësisht destinacionit drejtë së cilit dërgohet.