Roamingu më i lirë

Shfrytëzoni, vërtetë roamingun më të lire nga numri më i madh i rrjetave në botë. Shërbimi Roamingu më i lire nuk është në dispozicion në vetëm në numër të vogël shtetesh. Zgjidhni shtetin nga menyja e mëposhtme që të kontrolloni partnerin e thirrjes me Roamingun më të lirë nga ai shtet:

Drejt rrjetit tonë mobil dhe të gjithë rrjetat fikse të vendit Drejt rrjetave tjera mobile të vendit Drejt destinacioneve tjera ndërkombëtare dhe në vetë shtetin
Thirrjet nga çdo shtet ku vlen shërbimi 61 den./min 67 den./min 85 den./min
Thirrje nga Greqia 41 den./min 47 den./min 65 den./min

Drejt Maqedonisë, Serbisë, Malit të Zi, Bosnjës dhe Hercegovinës, Shqipërisë dhe Kosovës Drejt destinacioneve të tjera ndërkombëtare
Thirrje nga Serbia, Mali i Zi, Bosnja dhe Hercegovina, Shqipëria dhe Kosova 3,64 den./min. 85 den./min.

Nëqoftëse dëshironi të realizoni thirrje duke shfrytëzuar këtë shërbim, përcillni këto hapa të thjeshtë:

  • Për thirrje drejt numrave mobil të Makedonski Telekom në Maqedoni futni *123*, pastaj numrin që dëshironi të thirrni 07XХХХХХХ pastaj futni # dhe në fund klikoni në dëgjuesen e gjelbërt (te disa celularë kjo është te tastieri yes ose ok).
  • Për thirrje drejt numrave të rrjetit fiks futni *123*, pastaj numrin që dëshironi të thirrni 02XХХХХХХ, pastaj # dhe në fund klikoni në dëgjuesen e gjelbërt (te disa celularë kjo është te tastieri yes ose ok).
  • Pas futjes së numrit thirrja juaj do të çkyqet, prisni celulari të cingërrojë, me çrast në displej do të paraqitet numri juaj. Pranoni thirrjen dhe filloni bisedën me tarifë më të lirë.
  • Intervali i tarifimit për thirrje dalëse është në minutë, përveç në shtetet e Ballkanit Perëndimor Roaming ku intervali i tarifimit është 30/1.
Verzioni desktop