PËR BIZNES TË SIGURT ME BOTËN DIXHITALE ME
SAFENET OFFICE

VETËM ME MAGENTA 1 BUSINESS DHE BUSINESS OFFICE

Provoni mbrojtjen e lartë SafeNet Office pa kompensim shtesë për 6 muajt e parë. Promocion deri më 30 shtator 2020.

Rrjeti më i mirë, tani është edhe më i sigurt për menaxhimin e biznesit tuaj!

Gjatë kryerjes së aktiviteteve afariste online, për çdo ditë jemi të ekspozuar ndaj softver keqdashës, viruseve dhe softuerit spiun si dhe ndaj shumë kërcënimeve të tjera që mund t’i shkaktojnë dëme të përhershme biznesit tuaj.

Me shërbimin e ri për biznes, SafeNet OFFICE, të gjitha aktivitetet tuaja afariste përmes rrjetit fiks të internetit të Makedonski Telekom janë të sigurta.

Shërbimi SafeNet OFFICE:

Ju ofron mbrojtje nga softveri keqdashës, virusi, vjedhja e të dhënave personale (fishing) dhe nga hakerët.

Nuk ka nevojë për instalim dhe përditësim të smartfonit apo tabletit.

Funksionon pa marrë parasysh llojin e pajisjes celulare ose sistemit operativ.

SIGURI TË LARTË
PËR TË GJITHA AKTIVITETET TUAJA AFARISTE NË INTERNET

Me SafeNet OFFICE, Ju dhe punonjësit tuaj jeni të mbrojtur nga faqet e internetit me përmbajtje të rrezikshme dhe nga aktivitete që mund të shkaktojnë dëm në punën tuaj.

Shërbimi është i integruar në rrjetin tonë fiks të internetit. Për përdorimin e tij nuk ka nevojë për asnjë pajisje shtesë, softver apo instalim.

ÇMIMET

pa instalime dhe pajisje shtesë

pa TVSH
me TVSH

SafeNet OFFICE

për Magenta 1 Business

parapagesa mujore

99
den.

SafeNet OFFICE

për Business Office

parapagesa mujore

199
den.

PYETJE DHE PËRGJIGJE

Zgjidhja SafeNet OFFICE është e integruar në rrjetin fiks të Telekomit në të cilin nuk ndikon lloji i pajisjes që keni, madje as sistemi operativ. Pavarësisht nëse përdorni Mac, PC, llaptop ose çfarëdo lloj pajisje tjetër, pavarësisht edhe nga sistemi operativ, mund të takoni faqe të rrezikshme interneti. Me SafeNet OFFICE gjithmonë jeni të mbrojtur.
Po. Nëse jeni të lidhur në internet përmes WIFI nga interneti juaj fiks me pako aktive SafeNet OFFICE, atëherë i tërë trafiku juaj i të dhënave përmes rrjetit fiks të Telekomit është i mbrojtur. Do të thotë, nëse lundroni nga smartfoni, laptopi apo tableti juaj, duke përdorur internet fiks në WIFI, atëherë shërbimi Telekom SafeNet OFFICE ju mbron akoma.
Faqet e pasigurta të internetit përmbajnë rreziqe nga të cilat ju mbron SafeNet OFFICE. Kërcënimet mund të ndahen në këto kategori:
  • Malware (softver keqdashës) mund ta infektojë pajisjen nga e cila lundroni me çrast do të shkarkohet përmes shfletuesit të internetit kur përdoruesi do të vizitojë ndonjë faqe të infektuar interneti. Softveri keqdashës mund të dizejnohet me qëllim që ta regjistrojë shtypjen e çdo butoni të tastierës së pajisjes;
  • Spyware (softver spiun) i ndjek aktivitetet online të pajisjes së infektuar;
  • Worm (krimb) e infekton pajisjen me çrast lidhja e internetit ngadalësohet për shkak se krimbi e shfrytëzon për të gjetur pajisje të tjera të lëndueshme në të cilat do të futet;
  • Botnet attacks (sulme botnet). Hakerët shpesh kontrollojnë rrjete të pajisjeve të infektuara kompjuterike, të ashtuquajtura rrjete „zombi” ose „botnet”, që përdoren për t’i sulmuar pajisjet e tjera kompjuterike.
Internet rrjeti fiks i Telekomit edhe më tej është i sigurt, por bëhet fjalë për atë se çka bëni në internet. Për shkak se asnjëherë nuk jeni të sigurt nëse linku ose faqja e internetit janë të sigurta, shërbimi SafeNet OFFICE është këtu për t’ju dhënë mbrojtje shtesë.
Pikërisht, shumë shfletues interneti, si për shembull Google Chrome, tashmë po bllokojnë shumë faqe të pasigurta interneti. Por, shërbimi SafeNet OFFICEkryen kontroll shumë më të madhe dhe në atë mënyrë mund të zbulojë dhe bllokojë numër më të madh virusesh dhe kërcënimesh tjera online.
Shërbimi SafeNet OFFICE i kontrollon faqet ku lundroni vetëm në aspektin e sigurisë dhe ekzistimit potencial të softverit të dëmshëm. Nëse sistemi identifikon rrezik, do të merrni njoftim përmes shfletuesit, por ne nuk i ruajmë askund këto informacione, madje as nuk i përdorim për asgjë tjetër.
Madje edhe kur lundroni të vetëdijshëm vetëm në pjesën e sigurt të internetit, gjithmonë është e mundshme që rastësisht të klikoni në ndonjë link me softver të dëmshëm. Ekzistojnë shumë e më shumë faqe të rrejshme interneti që janë të përgatitura aq profesionalisht, sa që është vështirë të dallohen nga ato origjinale. Me shërbimin SafeNet OFFICE përfitoni mbrojtje të vazhdueshme dhe do të merrni paralajmërime në kohë menjëherë pas detektimit të rrezikut.
Me shërbimin SafeNet OFFICE, përmes përdorimit të mekanizmave të sofistikuar për kontroll dhe filtrim përcaktojmë nëse ndonjë faqe interneti është e sigurt ose jo. Nëse përcaktojmë se faqja e internetit është e rrezikshme, atëherë atë e bllokojmë.
Verzioni desktop