Blog4Business

За едуцирани бизнисмени, во тек со најсовремените дигитални решенија и иновации

Научете повеќе

27.01.2023

Пет вообичаени случаи за употреба на SD-WAN

Софтверски дефинираните регионални мрежи (SD-WAN) можат да бидат еден начин да се осигурите дека вашата ИТ инфраструктура ги задоволува потребите на засиленото дигитално работење.

17.01.2023

Создавање едноставна, агилна и сигурна WAN мрежа со SD-WAN

Софтверски дефинираната регионална мрежа (SD-WAN – Software Defined WAN) е виртуелна WAN архитектура којашто им овозможува на претпријатијата далечински и брзо да управуваат и да го мерат преклопувањето на виртуелната мрежа, коешто се протега на големи географски растојанија.

 
Десктоп верзија