SD-WAN на Македонски Телеком Вмрежување на различни компаниски локации и подружници

SD-WAN

Нова генерација на хибридно вмрежување во рамките на компаниите со SD-WAN технологијата - Софтверски дефинирана регионална мрежа

Поврзете ги сите различни делови, подружници, филијали или испостави на вашата компанија на различни географски локации со решението „Software Defined (SD) Wide Area Network (WAN)“ и искористете ги неверојатните предности на безбедна мрежа, редуцирана мрежна комплексност и подобрена Cloud поврзаност/конективност коишто ги добивате со решението SD-WAN на Македонски Телеком.

Што претставува SD-WAN?

SD-WAN, решението за Софтверски дефинирана (SD) регионална мрежа (WAN) им овозможува на деловните субјекти далечински да ја управуваат целокупната мрежна инфраструктура коjaшто се протега на различни географски локации.

SD-WAN користи централизирана контролна функција за насочување на податочниот сообраќај низ вашата регионална мрежа (WAN), без загрозување на безбедносните параметри. Драстично зголемете го потенцијалот на вашата компаниска или институционална мрежа и беспрекорно управувајте со целиот податочен сообраќај на компанијата, без грижа за безбедноста и можните закани.

Ова е вистинскиот корпоративен или институционален избор!

Придобивки од SD-WAN?

ПОДОБРУВАЊЕ НА КОНЕКТИВНОСТА ПРЕКУ ПРИОРЕТИЗАЦИЈА НА СООБРАЌАЈОТ

SD-WAN овозможува корисниците да создадат комбинирана мрежна инфраструктура којашто се состои од повеќе технологии, како MPLS и широкопојасен интернет пристап. На тој начин, помалку чувствителниот сообраќај може да се насочи кон широкопојасниот интернет пристап, а чувствителниот сообраќај да се насочи кон MPLS.

ПОДОБРЕНА САЈБЕР БЕЗБЕДНОСТ

SD-WAN овозможува корисниците да создадат комбинирана мрежна инфраструктура којашто се состои од повеќе технологии, како MPLS и широкопојасен интернет пристап. На тој начин, помалку чувствителниот сообраќај може да се насочи кон широкопојасниот интернет пристап, а чувствителниот сообраќај да се насочи кон MPLS.

НАМАЛЕНИ ТРОШОЦИ

Самостојната автоматизација и управувањето на мрежата со SD-WAN ги намалува потребите од надворешни ИТ експерти. Со тоа, секое проширување на мрежата е лесно и едноставно.

ПОДОБРУВАЊЕ НА ПЕРФОРМАНСИТЕ НА АПЛИКАЦИИТЕ

Со посебно дефинирани политики, SD-WAN ги одвојува апликациите од основните мрежни услуги, со што секоја апликација добива свое ниво на приоритет за да се избере оптималната мрежа за секоја од апликациите.

ИНТЕГРАЦИЈА СО CLOUD

SD-WAN овозможува директно поврзување со Cloud на различните филијали, што значи дека тие можат директно да пристапуваат до апликациите на облак без оглед на локацијата и притоа да не ја оптоваруваат основната мрежа со дополнителен сообраќај.

Шема SD-WAN

Шема SD-WAN
Десктоп верзија