СЕДНИЦИ НА СОБРАНИЕТО НА МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ ВО 2021 ГОДИНА

Датум Настан
17.06.2021 Годишно собрание на Македонски Телеком АД – Скопје

СЕДНИЦИ НА СОБРАНИЕТО НА МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ ВО 2020 ГОДИНА

Датум Настан
15.04.2020 Собрание на Македонски Телеком АД – Скопје
30.06.2020 Годишно собрание на Македонски Телеком АД – Скопје
15.12.2020 Собрание на Македонски Телеком АД – Скопје

Седници на собранието на македонски телеком во 2019 година

Датум Настан
15.01.2019 Собрание на Македонски Телеком АД – Скопје
09.05.2019 Годишно собрание на Македонски Телеком АД – Скопје
18.06.2019 Собрание на Македонски Телеком АД – Скопје
24.09.2019 Собрание на Македонски Телеком АД – Скопје

Седници на Собранието на Македонски Телеком во 2018 година

Датум Настан
09.11.2018 Собрание на Македонски Телеком АД – Скопје
25.09.2018 Презакажано Собрание на Македонски Телеком – АД Скопје од 11.09.2018
11.09.2018 Собрание на Македонски Телеком АД – Скопје
28.06.2018 Собрание на Македонски Телеком АД – Скопје
16.04.2018 Годишно Собрание на Македонски Телеком АД – Скопје
10.01.2018 Собрание на Македонски Телеком АД – Скопје

Седници на Собранието на Македонски Телеком во 2017 година

Датум Настан
13.10.2017 Собрание на Македонски Телеком АД – Скопје
24.04.2017 Годишно Собрание на Македонски Телеком АД – Скопје

Седници на Собранието на Македонски Телеком во 2016 година

Датум Настан
07.09.2016 Собрание на Македонски Телеком АД - Скопје
12.04.2016 Собрание на Македонски Телеком АД - Скопје
31.03.2016 Собрание на Македонски Телеком АД - Скопје
05.01.2016 Собрание на Македонски Телеком АД - Скопје

Седници на Собранието на Македонски Телеком во 2015 година

Датум Настан
20.11.2015 Собрание на Македонски Телеком АД - Скопје
08.10.2015 Собрание на Македонски Телеком АД - Скопје
15.04.2015 Годишно собрание на Македонски Телеком АД - Скопје

Седници на Собранието на Македонски Телеком во 2014 година

Датум Настан
27.06.2014 Собрание на Македонски Телеком АД - Скопје
27.03.2014 Годишно Собрание на Македонски Телеком АД - Скопје
24.01.2014 Собрание на Македонски Телеком АД - Скопје

Седници на Собранието на Македонски Телеком во 2013 година

Датум Настан
20.12.2013 Собрание на Македонски Телеком АД - Скопје
30.09.2013 Собрание на Македонски Телеком АД - Скопје
29.03.2013 Годишно Собрание на Македонски Телеком АД - Скопје

Седници на Собранието на Македонски Телеком во 2012 година

Датум Настан
07.09.2012 Собрание на Македонски Телеком АД - Скопје
04.04.2012 Годишно Собрание на Македонски Телеком АД - Скопје

Седници на Собранието на Македонски Телеком во 2011 година

Датум Настан
30.12.2011 Собрание на Македонски Телеком АД - Скопје
14.04.2011 Годишно собрание на Македонски Телеком АД - Скопје

Седници на Собранието на Македонски Телеком во 2010 година

Датум Настан
30.04.2010 Годишно Собрание на Македонски Телеком
25.06.2010 Седницa на Собранието на Македонски Телеком
10.12.2010 Седницa на Собранието на Македонски Телеком

Седници на Собранието на Македонски Телеком во 2009 година

Датум Настан
29.04.2009 Годишно Собрание на Македонски Телеком
04.11.2009 Седницa на Собранието на Македонски Телеком

Седници на Собранието на Македонски Телеком во 2008 година

Датум Настан
16.04.2008 Седницa на Собранието на Македонски Телеком
11.06.2008 Годишно Собрание на Македонски Телеком
03.09.2008 Седницa на Собранието на Македонски Телеком
04.12.2008 Седницa на Собранието на Македонски Телеком

Седници на Собранието на Македонски Телеком во 2007 година

Датум Настан
17.05.2007 35-та седница на Собранието на Македонски Телеком
31.07.2007 36-та седница на Собранието на Македонски Телеком
18.12.2007 Седницa на Собранието на Македонски Телеком


Годишни извештаи

Годишен извештај за 2020

Контакт

Сектор за корпоративни финансии

E-адреса:IR@telekom.mk

Aдреса:
Кеј 13-ти Ноември бр. 6, 1000 Скопје, Република Северна Македонија