Седници на Собранието на Македонски Телеком во 2014 година

Датум Настан
24.01.2014 Седницa на Собранието на Македонски Телеком
27.03.2014 Годишно Собрание на Македонски Телеком
27.06.2014 Седницa на Собранието на Македонски Телеком

Седници на Собранието на Македонски Телеком во 2013 година

Датум Настан
29.03.2013 Годишно Собрание на Македонски Телеком
30.09.2013 Седницa на Собранието на Македонски Телеком
20.12.2013 Седницa на Собранието на Македонски Телеком

Седници на Собранието на Македонски Телеком во 2012 година

Датум Настан
04.04.2012 Годишно Собрание на Македонски Телеком
07.09.2012 Собрание на Македонски Телеком

Седници на Собранието на Македонски Телеком во 2011 година

Датум Настан
14.04.2011 Годишно Собрание на Македонски Телеком
30.12.2011 Седницa на Собранието на Македонски Телеком

Седници на Собранието на Македонски Телеком во 2010 година

Датум Настан
30.04.2010 Годишно Собрание на Македонски Телеком
25.06.2010 Седницa на Собранието на Македонски Телеком
10.12.2010 Седницa на Собранието на Македонски Телеком

Седници на Собранието на Македонски Телеком во 2009 година

Датум Настан
29.04.2009 Годишно Собрание на Македонски Телеком
04.11.2009 Седницa на Собранието на Македонски Телеком

Седници на Собранието на Македонски Телеком во 2008 година

Датум Настан
16.04.2008 Седницa на Собранието на Македонски Телеком
11.06.2008 Годишно Собрание на Македонски Телеком
03.09.2008 Седницa на Собранието на Македонски Телеком
04.12.2008 Седницa на Собранието на Македонски Телеком

Седници на Собранието на Македонски Телеком во 2007 година

Датум Настан
17.05.2007 35-та седница на Собранието на Македонски Телеком
31.07.2007 36-та седница на Собранието на Македонски Телеком
18.12.2007 Седницa на Собранието на Македонски Телеком


Годишни извештаи

Годишен извештај за 2017

Контакт

Сектор за корпоративни финансии

E-адреса:IR@telekom.mk

Aдреса:
Кеј 13-ти Ноември бр. 6, 1000 Скопје, Република Македонија

pageArea reserved, leave empty!!!