Serveri virtuel privat

 • Pa pasur nevojë për investime në pajisje
 • Onlajn server virtuel, i cili asnjëherë nuk mund të vjetërsohet
 • Parapagesë fikse mujore sipas parimit paguaj aq sa shfrytëzon
 • Fitoni monitorim të vazhdueshëm dhe mbrojtje të dyfishtë për çdo resurs të serverit
 • Puna është pa ndërprerje dhe pa brenga për riparime

Përshkrimi

SHKALLË TË LARTË TË DISPONIBILITETIT. SIPAS MASËS SUAJ.
Paguani më pak, kurse fitoni edhe më shumë!

Serveri virtuel privat është shërbim nga Makedonski Telekom i cili do ju mundësojë të gjitha karakteristikat e pajisjes për serverë, kurse do ju reduktojë shpenzimet.

Me serverin virtuel privat kompania juaj fiton server bashkëkohor, i cili asnjëherë nuk do ju tradhtojë me punën e tij. Do të fitoni fleksibilitet dhe skalabilitet më të madh në punë, me çrast çdoherë do ti keni resurset e nevojshme për ruajtjen dhe përpunimin e të dhënave.

Fitoni solucion të përshtatur nevojave tuaja, i cili në çdo kohë ju mundëson që ti ndryshoni resurset e serverit, aq sa keni nevojë për biznesin tuaj, pa pasur nevojë për investime të panevojshme plotësuese.

Siguria e të dhënave tuaja është në nivelin më të lartë dhe gjithashtu u kujdesëm që mbështetja ynë teknike të jetë vetëm një thirrje nga ju.

Lajmërohuni në 0800 10800 dhe rezervoni prezantim personal në kompaninë tuaj.


Pako VPS Start VPS Pro VPS Power
Procesor (2,8 GHz) 1 procesor 1 procesor 2 procesorë
Memorje 1 GB 2 GB 2 GB
Hapësirë në disk 50 GB 100 GB 150 GB
Trafik rrjeti (1)
(trafik i përfshirë mujor në GB pa kufizim të shpejtësive ose shpejtësi të përfshirë të qasjes deri te serveri në Mbps pa kufizim të sasive.)
500 GB/5 Mbps 1000 GB/10 Mbps 1500 GB/15 Mbps
Aktivitete shtesë (2) Limiti vjetor i përfshirë me çdo VPS pako
Reinstalim të sistemit operativ 1
Rikonfigurim të serverit VPS 3
Backup/restore 5
Rikonfigurim të rregullimeve Firewall 3

Të gjithë pakot VPS mund ti fitoni me sistemet operative falas:

 • CentOS (distribuimet më të reja)
 • Ubuntu (distribuimet më të reja)
 • Debian (distribuimet më të reja)
 • Fedora (distribuimet më të reja)

ose me sisteme operative të bazuara në Microsoft sipas parimit të liçencave mujore:

 • Windows 2008 server (të gjithë verzionet)
 • Windows 2012 server (të gjithë verzionet)

Është e mundur edhe mbështetje edhe për sistemet e tjera operative.

(1) Për realizimin e komunikimit me serverin virtuel privat duhet që të siguroni IP adresë statike nga internet provajderi juaj.

(2) Pagesa e aktiviteteve plotësuese kryhet pas tejkalimit të limitit të përfshirë vjetor.

Çmimet pa TVSH

PakoVPS Start VPS Pro VPS Power
Çmimi mujor 1.299 den. 2.299 den. 3.299 den
Kompenzimi i njëhershëm për instalim 0 den. 0 den. 0 den.

Varësisht nga numri i shërbimeve të zgjedhura TelekomCloud, përfitoni zbritje të kompenzimit mujor për:


Zbritje të kompenzimit mujor për shërbimet  Cloud (*) 1 shërbim Cloud 2 shërbime Cloud 3 shërbime Cloud
Të gjithë internet shfrytëzuesit 10% 15% 20%
Internet shfrytëzuesit me kontratë afatgjate të re/ripërtrirë 20% 25% 30%


Resurse plotësuese Çmimi mujor
Procesor - 1 procesor (2,8 GHz) 629 den.
Memorja - 512 MB 129 den.
Hapësira në disk - 10 GB 69 den.
Pako prej 50 GB trafik rrjeti (1) 79 den.
Rritje të shpejtësisë së qasjes deri te serveri për 1Mbps 399 den.
Interkonektim të VPN ekzistues ose metro shfrytëzuesit 0 den.


Aktivitete plotësuese (2) Çmimi i njëfishtë
Reinstalimi i sistemit operativ 899 den.
Rikonfigurimi i serverit VPS 399 den.
Backup/restore 299 den.
Rikonfigurim i rregullimeve të Firewall 199 den.


Çmimet janë pa TVSH

(1) Pas tejkalimit të trafikut të përfshirë në pakon VPS, automatikisht kryhet aktivizimi i pakos shtesë prej 50 GB

(2) Pagesa e aktiviteteve plotësuese kryhet pas tejkalimit të limitit të përfshirë vjetor.

(*) Zbritja nga matrica vlen për resurset shtesë për Serverin virtuel privat, si dhe për përsosjen e Diskut virtuel dhe Portalit virtuel të kompanisë - Work Share.

Çmimet me TVSH

Pako VPS Start VPS Pro VPS Power
Çmimi mujor 1.532,82 den. 2.712,82 den. 3.892,82 den.
Kompenzimi i njëhershëm për instalim 0 den. 0 den. 0 den.

Varësisht nga numri i shërbimeve të zgjedhura TelekomCloud, përfitoni zbritje të kompenzimit mujor për:


Zbritje të kompenzimit mujor për shërbimet  Cloud (*) 1 hërbim Cloud 2 shërbime Cloud 3 shërbime Cloud
Të gjithë internet shfrytëzuesit 10% 15% 20%
Internet shfrytëzuesit me kontratë afatgjate të re/ripërtrirë 20% 25% 30%


Resurse plotësuese Çmimi mujor
Procesor - 1 procesor (2,8 GHz) 742,22 den.
Memorja - 512 MB 152,22 den.
Hapësira në disk - 10 GB 81,42 den.
Pako prej 50 GB trafik rrjeti (1) 93,22 den.
Rritje të shpejtësisë së qasjes deri te serveri për 1Mbps 470,82 den.
Interkonektim të VPN ekzistues ose metro shfrytëzuesit 0 den.


Aktivitete plotësuese (2) Çmimi i njëfishtë
Reinstalimi i sistemit operativ 1.060,82 den
Rikonfigurimi i serverit VPS 470,82 den
Backup/restore 352,82 den
Rikonfigurim i rregullimeve të Firewall 234,82 den


Çmimet janë me TVSH

(1) Pas tejkalimit të trafikut të përfshirë në pakon VPS, automatikisht kryhet aktivizimi i pakos shtesë prej 50 GB

(2) Pagesa e aktiviteteve plotësuese kryhet pas tejkalimit të limitit të përfshirë vjetor.

(*) Zbritja nga matrica vlen për resurset shtesë për Serverin virtuel privat, si dhe për përsosjen e Diskut virtuel dhe Portalit virtuel të kompanisë - Work Share.

Verzioni desktop