Internet shërbime shtesë

Shfrytëzimi i IP adresës statike – opcioni nuk është në dispozicion për pakot Optic 354 den./muaj
Ndryshimi i IP adresës statike- opcioni nuk është në dispozicion për pakot Optic 354 den.
Shpërngulje të konektuesit ADSL me pajisje në pronësi të shfrytëzuesit 500 den.
Shpërngulje të konektuesit ADSL me pajisje në pronësi të Makedonski Telekom 1.500 den.
Lënia në fjetje e shërbimit ADSL 118 den.
Fatura e rregullt e detajuar e ADSL trafikut mujor
Fatura e rregullt e detajuar mujore e ADSL trafikut falas
në formë të printuar falas
Nëpërmjet email-it falas
Fatura e detajuar mujore e njëhershme e ADSl trafikut
Faturë e detajuar për një muaj falas
në formë të printuar falas
Nëpërmjet email-it falas
pageArea reserved, leave empty!!!