BLI ONLINE
ME PIKË NGA KLUBI IM

Shfrytëzim të poenave

Me poenat e grumbulluar:

  • Pikët janë në dispozicion për përdorim me rastin e blerjes së telefonëve celularë dhe pajisjeve të tjera shtesë, ose në ndonjë dyqan Telekom;
  • Mund të rimbushni pripejd llogarinë e të afërmëve tuaj me vauçer elektronik në shumë prej 300, 590, 900 ose 2.000 denarë. Vauçerin e zgjedhur elektronik mund ta porosisni nëpërmjet Kontakt qendrës në 122, nëpërmjet veb portalit Telekomi Im ose në çdo shitore të Telekomit;
  • Mund të paguani gjatë blerjes së celularit në Besnik;
  • Mund të paguani gjatë blerjes së pajisjeve shtesë.

      * Pikët e mbledhura përdoruesit e biznesit do të mund t’i përdorin më së voni deri më 30.04.2023.

Verzioni desktop