BLI ONLINE
ME PIKË NGA KLUBI IM

Shfrytëzim të poenave

Me poenat e grumbulluar:

  • Pikët janë në dispozicion për përdorim me rastin e blerjes së telefonëve celularë dhe pajisjeve të tjera shtesë, duke zgjedhur opsion për pagesë të njëfishtë ose pagesë shtesë me kartelë në Dyqanin online të Telekomit.
  • Mund të porosisni dhuratë nga Кatalogu i produkteve. Porosia bëhet nëpërmjet Kontakt qendrës në 122, nëpërmjet veb portalit Telekomi Im ose në çdo shitore të Telekomit;
  • Mund të rimbushni pripejd llogarinë e të afërmëve tuaj me vauçer elektronik në shumë prej 300, 590, 900 ose 2.000 denarë. Vauçerin e zgjedhur elektronik mund ta porosisni nëpërmjet Kontakt qendrës në 122, nëpërmjet veb portalit Telekomi Im ose në çdo shitore të Telekomit;
  • Mund të paguani gjatë blerjes së celularit në Besnik;
  • Mund të paguani gjatë blerjes së pajisjeve shtesë.