Tarifimi i sistemeve mobile globale për komunikime

Çmimi i bisedës për minutë në denarë
IRIDIUM kodi 8816 165,20
IRIDIUM kodi 8817 247,80
THYRAYA kodi 88216 247,80
GLOBALTEL kodi 795429 318,60
INMARSAT  kodi 873 regjioni i Oqeanit Indian 424,80
INMARSAT kodi 871 и 874  regjioni i Oqeanit Atlantik (pjesa lindore dhe perëndimore) 460,20
INMARSAT  kodi 870 SNAC dhe kodi 872 regjioni i Oqeanit Paqësor 531,00
GLOBARSTAR kodi 8818 и 8819 531,00

Çmimet janë me TVSH.

pageArea reserved, leave empty!!!