Sistemet globale mobile

Tarifimi i sistemeve globale mobile për komunikime

  Çmimi për minutë bisede në denarë
IRIDIUM kod 8816 165,20
IRIDIUM kod 8817 247,80
THYRAYA kod 88216 247,80
GLOBALTEL kod 795429 318,60
INMARSAT kod 873 regjioni i Oqeanit Indian 424,80
INMARSAT kod 871 dhe 874 regjioni i Oqeanit Atlantik (pjesa lindore dhe perëndimore) 460,20
INMARSAT kod 870 SNAC dhe kod 872 regjioni i Oqeanit Paqësor 531,00
GLOBARSTAR kod 8818 dhe 8819 531,00
Verzioni desktop