TË KRIJUARA SIPAS DËSHIRËS SUAJ
MAGENTA 1 BUSINESS
ZGJIDHJE PËR SHITJE ME PAKICË

Zgjedhje inovative të solucioneve telekomunikative nga ekspertët tanë për ndërmarrje të vogla dhe të mesme në shitjen me pakicë.

PARTNERI JUAJ I SIGURT NË TREGTINË ME PAKICË

Pavarësisht a jeni pronar i minimarketit ose zinxhirit të shitoreve, shisni veshje apo mbathje, vetura ose teknikë të bardhë, Telekomi ofron zgjidhje të plota me të cilat do ta fitoni maksimumin nga biznesi juaj me pakicë.
Rezultatet janë të menjëhershme: kontroll më i madh i proceseve afariste, produktivitet i shtuar, profit i vazhdueshëm dhe rritje e biznesit tuaj.

Më poshtë do ti gjeni zgjedhjet e solucioneve të ekspertëve tanë për mbështetjen e vërtetë të suksesit të ndërmarrjes suaj.

MAGENTA 1 BUSINESS
NEVOJAT TUAJA AFARISTE,
PRIORITETI YNË

Nevojat themelore telekomunikative në një pako, në një faturë me Magenta 1 Business. Kombinoni shërbimet celulare, fikse dhe të internetit dhe fitoni zbritje të parapagesës dhe buxhet për pajisje me super çmime duke nënshkruar kontratë për 24 muaj.

Më tepër

SHËRBIME
SHTESË TELEKOMUNIKATIVE

PËRMIRËSONI IMAZHIN
E BIZNESIT TUAJ

Shfrytëzoni këto shërbime për promovim efektiv të biznesit tuaj me pakicë.

SMS porosi
masive

Shërbim që mundëson dërgim të SMS porosive drejt më tepër shfrytëzuesish për një kohë, me gjatësi mbi 250 karaktere dhe me kapacitet të përgjithshëm prej mbi 100 porosi/sekondë.

TEKNOLOGJITË
E KOMUNIKIMIT
DHE INFORMACIONIT (TKI)

FORCË SHTYTËSE
E BIZNESIT TUAJ

Janë të krijuara sipas nevojave të biznesit tuaj me pakicë dhe me qasje në internet kurdo dhe kudo, Zgjidhjet dhe shërbimet TKI të Telekomit janë të sigurta, fleksibile dhe efikase. Me to do ta zëvendësoni IT infrastrukturën e shtrenjtë dhe ndërkohë duke garantuar siguri dhe privatësi të plotë të dhënave tuaja personale.

VENDI MË I MIRË
PËR NDËRMARRJEN TUAJ
NË INTERNET

SERVER PRIVAT VIRTUAL

Internet faqja juaj, maili dhe serveri i aplikacionit hostohen sigurt në Data qendrën e Makedonski Telekom.

Më tepër

UEB HOSTING

Për njohje të biznesit tuaj me pakicë në internet, Telekomi ofron mundësi për aktivizimin e ueb faqes dhe e-adresës në domen vetanak (mojatakompanija.mk)

Më tepër

MBROJTJE ONLAJN
PËR BIZNESIN TUAJ

CERTIFIKATA DIXHITALE

Për nënshkrim të sigurt dixhital të dokumenteve

Më tepër

KASPERSKY

Zgjidhje më bashkëkohore softuerike hibride për siguri dixhitale

Më tepër

ZYRA JUAJ
GJITHMONË ME JU

OFFICE 365

Office aplikacionet e mirënjohura, të instaluara lokalisht në vetë pajisjen ose përmes internet shfletuesit të komjuterit, tabletit ose smartfonit.

Më tepër

PANTHEON CLOUD

Zgjidhje e avancuar softuerike e bazuar në Telekom Cloud e cila i mbulon të gjitha proceset afariste.

Më tepër

ZGJIDHJE E INTEGRUAR
FLEET MANAGEMENT
PËR KONTROLLIN
E PARKUT TUAJ VOZITËS

Shërbim kulmor dixhital – zgjidhje e integruar për menaxhim efikas me automjetet tuaja

Më tepër